Index Copernicus International S.A., Warszawa 2011

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
i zachorowaniach

Pod redakcją naukową dr n. med. Radosława Ziemby

Autorzy:
Małgorzata Fedan
Witold Kurnatowski
Magdalena Musiał
Radosław Ziemba

Spis treści

1. Wstęp 2. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy 3. Wytyczne postępowania w stanach zagrożenia życia
4. Umiejętności ratowania życia 4.1. Pojęcie łańcucha ratunkowego – łańcucha przeżycia 5. Gdzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy? 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy 6.1. Na czym polega udzielanie pierwszej pomocy medycznej? 6.2. Ocena sytuacji 6.3. Ocena stanu ogólnego poszkodowanego 6.4. Badanie poszkodowanego 6.5. Rozebranie poszkodowanego do badania 6.6. Wezwanie fachowej pomocy 7. Transport poszkodowanego 8. Sprzęt używany w ratownictwie oraz przy udzielaniu pierwszej pomocy 8.1. Przygotowanie sprzętu oraz ratownika 8.2. Apteczka pierwszej pomocy 8.3. Inne środki ułatwiające ratowanie poszkodowanych 9. Postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy 9.1. Zasady wzywania pomocy kwalifikowanej 9.2. Zabezpieczenie miejsca wypadku 10. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 10.1. Zarys anatomii ogólnej człowieka 10.2. Układ szkieletowy 10.3. Układ mięśniowy 10.4. Skóra 11. Fizjologia czynności życiowych 11.1. Układ trawienny 11.2. Układ oddechowy 11.3. Układ krążenia 11.4. Układ moczowo-płciowy 11.5. Układ nerwowy 11.6. Układ wydzielania wewnętrznego 12. Narządy zmysłów 13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 13.1. Najważniejsze w ratowaniu życia są pierwsze cztery minuty 13.2. Idea działania według schematu ABC SAFARA 13.3. Postępowanie z osobą nieprzytomną 13.4. Ułożenie nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej 13.5. Postępowanie w przypadku braku oddechu u osoby nieprzytomnej 13.6. Podstawowe czynności ratujące życie z zastosowaniem automatycznego defibrylatora AED 13.7. Algorytm podstawowych czynności ratujących życie (BLS) z zastosowaniem automatycznego defibrylatora2 14. Urazy narządów wewnętrznych 14.1. Gdy brak jest widocznych zmian klinicznych 14.2. Urazy głowy i kręgosłupa szyjnego 14.3. Urazy klatki piersiowej i brzucha 15. Złamania kończyn i urazy stawów 15.1. Zabezpieczenie złamań oraz zwichnięć kończyn 15.2. Urazy żeber, mostka i miednicy 16. Opatrywanie ran 16.1. Zasady ogólne postępowania w przypadku zranień 16.2. Postępowanie przy zranieniach głowy i szyi 16.3. Postępowanie w ranach klatki piersiowej i brzucha 16.4. Postępowanie z ranami z obecnym w nich ciałem obcym 17. Opatrywanie ran na miejscu wypadku 17.1. Funkcje opatrunków 17.2. Środki oraz materiały opatrunkowe 17.3. Jak i czym i przemywać ranę? 17.4. Zachowanie ostrożności podczas udzielania pierwszej pomocy 17.5. Czym należy opatrzyć ranę? 81 17.6. Jak umocować opatrunek osłaniający ranę? 17.7. Rodzaje opasek oraz ich przeznaczenie 17.8. Jak unieruchomić zwichniętą, złamaną lub zranioną kończynę? 18. Ogólne zasady bandażowania 19. Technika bandażowania 19.1. Rodzaje obwojów oraz ich zastosowanie 20. Wstrząs – ochrona termiczna 20.1. Czym jest wstrząs? 20.2. Zapobieganie rozwojowi wstrząsu 21. Ochrona przed wychłodzeniem poszkodowanego 22. Stan wychłodzenia organizmu – hipotermia 22.1. Hipotermia 22.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wychłodzenia organizmu 22.3. Postępowanie z pacjentem bezpośrednio na miejscu wypadku 22.4. Postępowanie ratujące życie 22.5. Sposoby ogrzewania 22.6. Skuteczność ogrzewania 22.7. Zakończenie reanimacji oraz wysiłków dążących do ożywienia pacjenta 23. Urazy spowodowanem niskimi temperaturami – odmrożenia 23.1. Czynniki sprzyjające powstawaniu odmrożeń 23.2. Następstwa zamarzania tkanek 23.3. Objawy kliniczne 23.4. Pomoc doraźna – zasady postępowania 23.5. Postępowanie ogólne 23.6. Postępowanie lecznicze 23.7. Wnioski 24. Oparzenia – pierwsza pomoc na miejscu wypadku 24.1. Pierwsza pomoc na miejscu wypadku 24.2. W oparzeniach termicznych skóry należy 24.3. Oparzenia chemiczne skóry 24.4. Oparzenia spowodowane przepływem prądu przez tkanki 24.5. Oparzenia spowodowane błyskiem 24.6. Oparzenia oczu 24.7. Przygotowanie oraz transport chorego do szpitala 25. Urazy spowodowane przegrzaniem organizmu: uraz cieplny i udar cieplny 25.1. Predyspozycja do występowania stanów przegrzania organizmu 25.2. Uraz cieplny – heat exhaustion 25.3. Udar cieplny – heat stroke 26. Porażenie piorunem 27. Działanie Silnych Pól Elektromagnetycznych 28. Zatrucia 28.1. Zatrucia drogą wziewną 28.2. Zatrucia drogą kontaktową 28.3. Zatrucia drogą pokarmową 28.4. Zatrucia przewlekłe 29. Ośrodki Informacji Toksykologicznej w Polsce 30. Stany nagłe w chorobach wewnętrznych – profilaktyka oraz higiena zdrowia 30.1. Atak padaczki 30.2. Podejrzenie cukrzycy 30.3. Choroba wieńcowa – podejrzenie zawału serca 30.4. Astma oskrzelowa – objawy 31. Podsumowanie
32. Procedury postępowania w medycynie ratunkowej 33. Piśmiennictwo